21 January 2016

A Foggy Day

 

Today there was fog all over. I took my camera and went outside to take pictures. It was my first attempt to photograph fog and I was quite unsecure about how and what to shoot. I went to a park, but had a lot of trouble to find a good spot. I ended up with just a couple of photos and only one was okay-ish. I didn’t realize it would be so cold. I’m in a wheelchair, as some of you might know, so I can’t exersize to get any warmer. I should have put on an extra pair of trousers and more socks. So in stead of finding a new location, which would be an extra 5 km, I headed back home.  After studying the photo on my computer, I realised I should have set my aperture smaller to create a deeper depth of field (larger F number). So that’s a note to myself for next time. And for goodness sake, extra clothing! Tell me what you think of this photo.

Vandaag was een zeer mistige dag. Ik heb mijn camera opgepakt en ben naar buiten gegaan om wat foto’s te maken. Het was mijn poging om mist te fotograferen en ik was wat onzeker over hoe en wat ik zou schieten. Ik ben naar een park gegaan, maar had moeite een goede plek te vinden. Ik ben geëindigd met slechts een paar foto’s, waarvan er eigenlijk maar eentje een beetje redelijk was. Ik had me niet gerealiseerd dat het zo koud zou zijn. Ik zit in een rolstoel, zoals sommige van jullie wellicht weten, dus ik kan geen oefeningen doen om het wat warmer te krijgen. Ik had een extra broek en meerdere sokken aan moeten doen. Dus in plaats van op zoek te gaan naar een nieuwe locatie, wat nog eens 5 km extra zou beteken, ben ik naar huis gegaan. Na de foto op mijn computer te hebben bekeken, kwam ik tot de conclusie dat ik de opening van mijn lens kleiner had moeten maken, voor een grotere scherpte-diepte (groter F getal). Dus, een aantekening voor mezelf voor volgende keer. En in vredesnaam, extra kleding! Vertel me wat jij van deze foto vindt.

19 January 2016

My First Pocket Letter

Have you seen the latest trend with happy mail? It’s pocket letters. I’ve noticed this trend on youtube and to my pleasant surprise I received one in the mail. Thank you, Tamara! So of course I just had to make her one back. What do you think? In each pocket you put something nice that makes a little gift. It can be anyting. We agreed on keep doing this for a while, so you will see more pocket letters from me. Maybe I’ll even try to join a swap through one of these swap sites. I don’t know. We’ ll see.

Meanwhile I still have a December Daily to finish. I've got work to do!

Thanks for visiting and see you soon!


 

Heb  je de laatste trend op het gebied van happy mail gezien? Pocket letters. Ik heb deze trend al een tijdje terug gespot op youtube en tot mijn grote verrassing kreeg ik er eentje in de brievenbus. Dankjewel, Tamara! Dus ik moest er natuurlijk ook eentje terug maken. Wat vind je ervan? In elk zakje stop je iets leuks als cadeautje. Dat kan van alles zijn. We hebben afgesproken deze pocket letters een tijdje voor elkaar te blijven maken, dus je gaat er nog meer van me zien. Misschien ga ik zelfs wel een poging wagen mee te doen aan een uitwisseling via een van die swap sites. We zullen zien.

Ondertussen heb ik ook nog een December Daily die ik af moet maken.  Werk aan de winkel dus.

Bedankt voor je bezoekje en tot ziens!

31 December 2015

A Sky Full Of Stars

It’s the last day of 2015 and so it is the last day of the Top 2000. With that there also comes an end (for now) to the blogparty at Marit’s Paper World. Of course all the participating creations are still up for view after New Years.

Het is alweer de laatste dag van 2015 en dus de laatste dag van de Top 2000. Hiermee komt ook een (voorlopig) eind aan de blogparty bij Marit’s Paper World. Natuurlijk zijn alle deelnemende creaties ook na de jaarwisseling gewoon te bekijken.


Happy New Years!
Fijne Jaarwisseling!

28 December 2015

Top 2000 Blog Party

Hi there! Welcome back! I’m joining the annual Top 2000 Blog Party, hosted by Marit Barentsen. I reccomand a visit to her site and see all the beautiful artwork people have made. If you are an art journaler yourself (or other creative flows), you can join the party. It’s up until 31st December.
These are my submissions for today:


Hé hoi! Welkom terug. Ik doe weer mee aan de jaarlijkse Top 2000 Blog Party, georganiseerd door Marit Barentsen. Ik kan je een bezoekje aan haar site aanbevelen, zodat je al de mooie kunstwerken kan zien die mensen gemaakt hebben. Als je zelf een art journaler bent (of een andere creatieve vorm), kan je meedoen met de party. Het duurt tot en met 31 december.
Hier zijn mijn bijdragen voor vandaag:

#1059 Songbird - Eva Cassidy

 
#1045 Give Peace A Chance - John Lennon & Plastic Ono Band


 Thanks for visiting! Bedankt voor je bezoek!

26 December 2015

Deer Art

 

In stead of Christmas cards, I decided to make a small canvas board for the people who take care of me. I cut the deer head stencil with my Silhouette cutting machine. To keep things simple (and fast as I needed the first one the next day) I repeated the same pattern, but changed the colours. All together I’m pretty pleased with how it looks. Besides the stencil I cut myself, I used stencils by Dylusions (dots) and TCW (harlequin). The paints are Amsterdam. I also used a background stamp by Christy Tomlinson (Unity Stamps) with black Stazon ink. The canvas boards mesure 4x6 inch. (due to some software problems this post has been delayed. It was meant to be published a week ago)

In plaats van kerstkaarten, bedacht ik dat het leuk zou zijn om kleine canvas borden te maken voor de mensen die voor me zorgen. Ik heb een stencil van een hertenhoofd gesneden met mijn Silhouette snijmachine. Om het een beetje simple te houden (en snel, want ik had de eerste al de volgende dag nodig) heb ik hetzelfde patroon herhaald, maar de kleuren veranderd. Al met al ben ik best blij met hoe het eruit ziet. Naast het stencil dat ik zelf gesneden heb, heb ik gebruik gemaakt van stencils van Dylusions (stippen) en TCW (ruit). Verf is Amsterdam. Ook heb ik gebruik gemaakt van een achtergrondstempel van Christy Tomlinson (Unity Stamps) met zwarte Stazon inkt. Het canvas bord is 10x15 centimeter. (door wat software problemen is deze post wat verlaat. Het was de bedoeling dat deze post een week geleden werd gepubliceerd)

That was it for today. Please come back soon as I have more to share with you!
Dat was het weer voor vandaag. Kom snel terug, want ik heb nog meer dat ik met je wil delen!

09 December 2015

December Daily and a Christmas rose

Yes. This is another attempt to do a December Daily. For the month of December I will (try) scrapbook one page a day. I will try to take as many (festive) photos as I can and incorporate them in my December album. I did one two years ago, which hopelessly failed. I still have to finish it.
Of course I already run behind. I didn’t expect anything else from me. I am a bit chaotic. I have done day one and two.
I’m working with the “Claus & Co.” collection by Simple Stories. I must admit, this collection is not working for me. I have a hard time putting things together. It’s like I don’t know how to scrap at all.

Day01

Ja. Dit is een nieuwe poging om een December Daily te doen. De hele maand december zal ik (proberen) een pagina per dag te scrappen. Ik probeer zoveel mogelijk (feestelijke) foto’s te maken en die in het album te verwerken. Twee jaar geleden heb ik ook een December Daily gedaan, maar dat is hopeloos gefaald. Die heb ik nog steeds niet af.
Natuurlijk loop ik ook nu alweer achter. Ik had niet anders van mezelf verwacht. Ik ben een beetje chaotisch.Ik heb dag één en twee gedaan.
Ik werk met de collectie “Claus & Co.” van Simple Stories. Ik moet toegeven dat deze collectie niet voor me werkt. Ik worstel om de pagina’s in elkaar te zetten. Het is net of ik echt totaal niet weet hoe ik moet scrappen.

Day02

To add some Christmas spirit to my house, I bought a sweet little Christmas rose. I’m embarressed to tell it’s already dying. I am such hopeless a gardner. Poor rose.

Om een beetje kerstsfeer in huis te halen, heb ik een schattig kerstroosje gekocht. Ik schaam me dat ik moet vertellen dat hij al aan het overlijden is. Ik heb echt geen groene vingers. Arm roosje.

Christmas_rose

I hope to see you back soon!
Ik hoop je snel weer te zien!

07 November 2015

Spirit Horse

Spirit_Horse

Do you know The Art Sherpa, Cinnamon Cooney? She is a lovely, talented lady who offers free painting lessons at Youtube. You should check her out. Yesterday I decided to try paint a spirit horse, following her lesson. She made it so easy to follow the steps. I’m quite happy with the result. All was done with acrylic paints (Talens Amsterdam) in my Dylusions art journal. Thanks for stopping by!

Ken je The Art Sherpa, Cinnamon Cooney, al? Ze is een aardige, getalenteerde dame die gratis schilder lessen aanbiedt op Youtube. Je moet haar beslist eens opzoeken. Gisteren besloot ik een vurig paard te proberen aan de hand van haar les. Het was zo makkelijk de stappen te volgen. Ik ben best blij met het resultaat. Ik heb het paard geschilderd met acrylverf (Talens Amsterdam) in mijn Dylusions art journal. Dankjewel voor je bezoekje!

06 October 2015

Sweetness

Sweetness

Opnieuw een pagina gemaakt met de geweldige plaatjes van Tumble Fish Studios. Ik ben een tijdje geleden begonnen met een dappere poging tot afvallen. Te vaak nog hunker ik naar lekkere zoetigheid. Dingen die nu echt op het “verboden” lijstje staan. In mijn hoofd is zoetigheid nog gekoppeld aan een gevoel van geluk, of op zijn minst troost. Ik vond het wel grappig daar een pagina over te maken.

Once again I made a page with the great images by Tumble Fish Studios. Since a while I started a brave attempt to loose weight. To many times I crave for nice sweetnesses. Things that now really belong to the “forbidden” list. In my head sweetness is still linked to a feeling of happiness, or at least comfort. I thought that would make a nice page.

27 September 2015

The Show Must Go On

Show_Must_Go_On

Dit is nu echt een pagina waar ik blij van word. De achtergrond had ik een tijd geleden al gemaakt naar aanleiding van de DVD’s van Kate Crane. Zij was ook degene die me naar de webshop van Tumble Fish Studios leidde. Wat een geweldige digitale pakketten verkopen zij! Het liefst kocht ik ze allemaal, maar dat vond mijn bankrekening geen goed idee. Uiteindelijk heb ik twee pakketten gekocht, waar ik op twee manieren plezier van heb. Ik kan er leuke digitale creaties mee maken én ik kan de plaatjes uitprinten en als collagemateriaal gebruiken in mijn art journals. Dat is dus wat ik op deze pagina gedaan heb. Ik vond een mooie quote over als koningin behandeld worden, wilde die met pen en inkt mooi opschrijven en… morste een paar grote vlekken inkt op mijn mooie pagina. Balen! Ik kon de pagina moeilijk zo laten, dus ik smeerde er zwarte acrylverf op met een paletmes. Vervolgens kon ik mijn quote nergens meer terug vinden, dus ik vond een nieuwe, nu wel heel toepasselijke quote van de popgroep Queen. Na nog wat collage elementen aan de pagina toegevoegd te hebben, vond ik hem helemaal af.

Now this is a page that really makes me happy. I made the background a while ago following the DVD instructions by Kate Crane. She was also the one who led me to the Tumble Fish Studios webshop. They sell such great digital kits! I rather would have bought every single bit, but my bank account wasn’t too happy with that. Eventually I bought two kits, which bring fun at two subjects. I can make nice digital creations with them and I can print the images and use as collage pieces in my art journal. So that’s what I did on this page. I found a nice quote about being treated as a queen, which I wanted to write down beautifully with pen and ink and… I spoiled a couple of big blots of ink on my beautiful page. Bummer! I couldn’t leave my page like that, so I smeared some black acrylic paint over it with a palet knife. Next I couldn’t find my quote anymore, so I found a new, yet very suitable quote by the band Queen. After adding some more collage elements to my page, I thought it was really finished.

24 September 2015

Good World

Good_World

Gisteren had ik weer een art date met de Facebook groep van Petra’s Art World. We kregen acht verschillende opdrachten in niet altijd even logische volgorde. De opdrachten kwamen van de inspiratie kaartjes die een paar dames hadden. Uiteindelijk heb ik de pagina nog afgemaakt met een tekst die ik op het moment wel als een mantra tegen mezelf mag blijven herhalen. Ook heb ik met een zwarte Stabilo all potlood een rand om de pagina gemaakt.

Yesterday I had another art date with the Facebook group of Petra’s Art World. We got eight different prompts in not always logical order. The prompts came from a deck of inspiration cards, owned by some ladies. Eventually I finished the page with a text I should repeat to myself as a mantra at the moment. I also went around the page with a black Stabilo all pencil.

15 September 2015

Little Ordinary Adventure

Little_Ordinary_Adventure

Deze layout heb ik gemaakt tijdens een online art event. De host trok steeds een inspiratie kaartje, waarna we tien (later uitgebreid naar vijftien) minuten hadden om die opdracht uit te voeren. Het korte tijdsbestek en de verrassing van welke opdracht er kwam, vond ik heel bevrijdend. Meestal zit ik teveel in m’n hoofd als ik creatief bezig ben. Daar was nu geen tijd voor.

This layout was made during an online art event. The host again pulled an inspiration card, after which we had ten (later fifteen) minutes to finish the prompt. The short amount of time and the surprise of what prompt was next, was very freeing for me. Most of the times I am overthinking it too much when I am being crafty. There was no time for thinking this time.

13 September 2015

Silhouette Woman

Silhouette_Woman

Een pagina geïnspireerd door Kate Crane en Dina Wakley. In het kader van leren loslaten, ben ik bij deze pagina begonnen met een paar kleuren verf met mijn vingers op het papier te smeren. Leuk! We zijn weer helemaal terug op de kleuterschool. Met de achterkant van mijn penseel heb ik wat markeringen aangebracht in de nog natte verf. Daarna heb ik wat gekrabbeld met een potlood, verf door een stencil aangebracht, gestempeld, met een spatel wat zwarte verf aangebracht. Voor dat moment was ik er even klaar mee. Later heb ik cirkels uit boekpapier geknipt en opgeplakt, daar verf door een stencil op aangebracht, met een oranje glaze de cirkels omlijnd. Ik heb een cluster gemaakt van wat papier elementen, waarbij gebruik gemaakt van de naaimachine. Het silhouet van de vrouw heb ik geverfd, daarna omlijnd met een fineliner en wat onzintekst (niet verklappen) op de zijkant van het silhouet gekrabbeld met een witte Signo broad pen.

A page inpired by Kate Crane and Dina Wakley. As part of letting go, I started this page by smearing a couple of coulours paint on the page with my fingers. Fun! We’re back to kindergarden. With back of my brush I made some marks in the wet paint. After that I scribbled a little with a pencil, added paint through a stencil, stamped, added black paint with a spatula. For that moment I was done. Later I cut circles out of book paper and stuck them to the page, on that I added paint through a stencil, with an orange glaze I marked the circles. I made a cluster of paper elements and used a sewing machine. I painted the silhouette of the women, went around her with a fineliner and added some nonsense text (don’t tell anyone) to the side of her with a Signo broad pen.

10 September 2015

A Day At The Zoo

Onlangs ben ik weer eens naar diergaarde Blijdorp geweest. Hieronder volgt een foto-impressie.

Recently I payed a visit at Blijdorp Zoo. Folowing this a photo impression.

Alpaca_01 Dromedaris_01 Giraffe_01 Giraffe_02 IJsbeertjes_01 IJsbeertjes_02 Leeuwin_01 Leeuwin_02 Prairiehondjes_01 RodePanda_01 RodePanda_02 RodePanda_03 Zebra_01 Zebra_02 Zebra_03

07 August 2015

Red Balloon

Red_Balloon-crop1

Na alle achtergronden (zie vorige blogpost) was ik wel weer toe aan een volledige pagina. Ik ben begonnen met de schets van het meisje, die ik vervolgens heb uitgewerkt met Neo Color II krijtjes, een waterpenseel, potlood en een zwarte Sakura micron pen. Daarna heb ik de achtergrond gekleurd met Amsterdam acrylverf en een babydoekje (leuke techniek!). Hier en daar wat stencils gebruikt, wat gedoodled. Met de achtergrondtechnieken van Kate Crane nog vers in het geheugen, ben ik iets te fanatiek aan het stempelen gegaan met dopjes. Al met al ben ik best blij met het resultaat.

Red_Balloon-crop2

After all backgrounds (see previous blogpost) I felt I needed a complete page again. I started with the sketch of the girl, which I finished with Neo Color II’s, a waterbrush, pencil and a black Sakura micron pen. After that I coloured the background with Amsterdam acrylic paints and a babywhipe (fun technique!). I used some stencils, doodled a bit. With the backgroundtechniques Kate Crane fresh in mind, I was a bit too wild with stamping with bottle caps. All in all I’m quite happy with the result.

Red_Balloon

Bedankt voor het kijken en tot ziens!
Thanks for looking and hope to see you back soon!