24 March 2010

Here Comes Trouble

Gister op de kinderboerderij. Nou ja, het mag haast geen boerderij meer heten. Een schaap, drie oude geiten en een enkele kip. Maar je weet hoe dat soms met ouderen gaat. Voor je het weet, hebben ze slaande ruzie. Hier niet anders.

Yesterday at the children's farm. Well, it may hardly be called farm. One scheep, three old goats and a few chickens. But you know how it sometimes goes with the elder. Before you know, they are in a real fight. Here it didn't go any different.Eerst staat het nog rustig naast elkaar te grazen. Schaap smakt redelijk hard.
First it stands grazing next to each other all in peace. Sheep smacks quite loud.


Geit raakt geïrriteerd en loopt weg.
Goat get's uninched and walks away.


Schaap laat een luide boer. Dat is de druppel voor Geit. Hij rent op Schaap af.
Sheeps let's a loud belch escape out of his mouth. That is the straw for Goat. He runs to Sheep.


Boem! Geit beukt boos zijn kop tegen die van Schaap. Tot zover de rust op de boerderij.
Bam! Goat angrilly banged his head against Sheep's. So far for the peace at the farm.

2 comments:

Lean said...

hihihi o,nee ik mag niet lachen.Dit jaar bij ons weinig lammetjes nog.Ik denk de Q -koorts die heerst hier nog al .Op zo´n 7km bij ons vandaan is ook een hele geitenfarm ontruimd.Nou das ook niet lachen....je foto´s wel hoor!!!!!
gr,Lean.

mustangkayla said...

Too funny!