06 June 2014

Japanese Garden

Afgelopen maandag ben ik naar de Japanse Tuin op landgoed Clingendael geweest. Mijn gezelschap was een fotograaf. Spannend! Ik ging iets leren. Ik heb mijn camera weer iets beter leren kennen. Nooit geweten wat nou de functie van dat knopje AE-L was. Nu weet ik het: lichtmeting. Zonder die functie zou de Buddha nauwelijks zichtbaar geweest zijn (ik heb het getest). Toegegeven, ik ben niet kapot van de foto’s die ik gemaakt heb. Had nogal plankenkoorts haha. Nu stond er een pro naast me. En het oefenen met de nieuwe informatie, maakte dat ik iets minder gefocust was op de andere elementen. Letterlijk minder gefocust, want het grootste deel van de foto’s had een verkeerde scherpstelling. Misschien ga ik vanmiddag nog een nieuwe poging wagen in m’n eentje. De tuin gaat maandag alweer dicht voor publiek.

Japanse_Tuin001 Japanse_Tuin002 Japanse_Tuin003 Japanse_Tuin004

Last Monday I went to the Japanese Garden at the estate Clingendael. My company was a photographer. Exiting! I was about to learn something new. I got to know my camera a little better. Never new what the purpose of that button AE-Lwas. Now I know: light measuring. Without that button the Buddha would have been hardly visible (I tested it). Must admit, I am not that thrilled about the photos I made. I got cold feet haha. Now a pro was standing next to me. And working with the new information, made me less focussed on the other elements. Litteraly less focussed, as most of my photos were focussed on the wrong spots. Maybe I will take another try today by myself. Monday the gardel will close for public.

No comments: