13 January 2014

December Daily: 21, 23 & 24

Het is mij niet ontgaan dat het inmiddels geen december meer is, maar dat wil niet zeggen dat het project van de December Daily al klaar is. Sterker nog, ik ben bang dat het weleens zomer kan zijn tegen de tijd dat ik klaar ben. Zoals bekend, gaat mijn werkproces nogal langzaam en als daar dan ook nog eens gezondheidsproblemen bij komen, ga ik echt met het tempo van een slak. Deze pagina’s had ik echter wel nog in december gemaakt.

I haven’t missed the fact it’s not December anymore, but that doesn’t mean the project December Daily has already been finished. As a matter of fact, I’m afraid it could take untill summer for me to finish this. As known, my working process is very slow and if my health issues come into play, I’m really moving at the speed of a snail. However, these pages I did make in December.

December2013_21 December2013_23 December2013_24 

Ik heb gemerkt dat ik zonder foto’s erg geneigd ben om vooral de stijl van art journaling op te gaan. De afgelopen tijd heb ik me dus vooral geconcentreerd op het uitzoeken en bewerken van foto’s. Zodra die besteld en in huis zijn, kan ik me meer toespitsen op het scrappen. Dit album zou immers een mix worden met van alles wat.

I’ve noticed that without pictures I tend to go mainly in the direction of the style of art journaling. So past few weeks I’ve mainly focused on choosing and post-processing photos. As soon as these are ordered and delivered, I can concentrate more on scrapping. This album was supposed to be a mix of all kinds.

No comments: