26 May 2010

Caterpilar Family

Afgelopen zondag zag ik zoiets wonderlijks. Langs een lange rij struiken fietsend, zag ik allemaal witte dotten tussen de takken zitten. Eerst dacht ik dat het gewoon pluisjes waren. Tot ik stopte om beter te kijken. Het waren allemaal nesten vol jonge rupsjes. Babyrupsjes dus eigenlijk. Hele familie's bij elkaar. Een bijzonder gezicht. Hoe wonderlijk is dan het idee dat dit over een tijdje allemaal vlinders zullen zijn.

Last sunday I saw something so wonderful. I was cycling past a row of bushes, as I saw all white dots between the twines. First I thought they were just fluffs. Until I stopped to have a better look. They were all nests full with young caterpilars. Baby caterpilars. Whole families all together. A very special sight. How wonderful is the idea in a while they will all become butterflies.
Passen deze foto's ineens goed in het thema "Familie" bij Photo Friday!
Now do these photos all of a sudden fit well in the theme "Family" at Photo Friday!

1 comment:

Kitty said...

Hi Monica,
Ja wat een raar gezicht he. Straks hangen de bomen/struiken vol met van die spinsels en zijn ze helemaal kaalgevreten. En als de rupsjes vlinders zijn groeien de blaadjes gewoon weer aan. Blijkbaar hebben de bomen er geen last van.