08 May 2010

April's Digitals

Een beetje later dan gepland is zijn hier alle digitale creaties die ik de afgelopen maand gemaakt heb.
A little later than planned, but these are the digital creations I made last month.

Om te beginnen het werk wat ik voor drie designers heb gemaakt. Let op! Freebie Alarm :) Klik op de afbeelding van een kit als je deze wilt kopen. Je gaat dan direct naar de juiste plek. Klik op het voorbeeld van een Quickpage als je deze wilt downloaden. Je wordt dan geleid naar de originele Quickpage op 12 x 12 inch formaat. 
For a start here's the work I made for three designers. Watch it! Freebie Alert :) Click on the image of a kit if you want to buy it. You will go to the right spot at once. Click at the preview of a Quickpage if you want to download. You will be guided to the original Quickpage at 12 x 12 inch size.

CT 3 Dog Designs: 
Quickpage Freebie :)

Je kan ook alle vier de mini's in één pakket kopen. Dan hou je flink geld over om nog meer te kunnen kopen :)
You can buy all four minis in one kit. That saves you quite some money so you can buy even more :)Quickpage Freebie :)

CT Chickensocks Scraps:
CT Miss Mis Designs:

Wat een boel hè? De dames designers zijn erg actief en maken zoveel moois. Ik bof maar dat ik hen mag vertegenwoordigen! Maar ook ik heb niet stilgezeten. Naast het CT-werk, heb ik met behulp van de uitdagingen op een paar forums nog meer gemaakt. En ja, dat ben ik die een kikker zoent. Het thema was "verbeelding". Behoeft geen verdere uitleg meer toch? ;)

Quite a lot, don't you think? The ladies designers are very productive and make so many beautiful things. I consider myself lucky I may represent them! But I haven't been lazy either. Besides the CT-work, I made some more with the help of the challenges at a couple of forums. And yes, that's me kissing a frog. The theme was "imagination". Do I need to say more? ;)

@ Shabby Pickle Designs forum:


@ MLAS forum:


Zo, dat was het weer. Heel erg bedankt voor het kijken! Enne...ik vind het altijd leuk als je een berichtje achter laat (hint) ;)

Right, that was it again. Thank you very much for looking! And erm... it always makes me happy if you leave me a comment (hint) ;)

1 comments:

Céline said...

Zo, jij hebt het druk gehad!!! Ik vind vooral de layout met jezelf erop erg leuk!!!
Groetjes xx