25 March 2009

Vreemd verschijnsel :o)

Vanmiddag ontdekte ik zoiets bizars op het balkon. Bloemen op het balkon...oké. Vogelpoep komt hier ook regelmatig voor, maar dit is echt heel apart. Ik vond de afdruk van een gekko! Nee, niet alleen een klein pootafdrukje wat ik herkend zou hebben, maar de afdruk van een gigantische gekko! Kijk maar:
This afternoon I discovered something so bizar on the balcony. Flowers on the balcony...right. Birdpoopies are quite comon in these area's as well, but this was really really weard. I discovered the print of a gecko! Not just a small paw-print which I could have recognised, but the print of a giant gecko! Have a look:


Een foto die het fenomeen nog duidelijker laat zien
A picture that shows the phenomenon even better


Natúúrlijk is dit weer een typisch Monica gekkigheidje :o) Nee, dit is geen fototrucage. Dit is echt wat er op het balkon te zien was, maar de herkomst van deze afdruk was voor mij zo helder als wat hoor. Ik had in die anderhalf uur dat het vandaag wél droog was, mijn kansen benut en ben met MDF en decoupeerzaag snel naar buiten gegaan, waar ik vervolgens tien van deze gekko's uit MDF gezaagd heb. Die zaagtroep wil je echt niet in je huis hebben, geloof mij. Heb dat één keer binnen gedaan en kom nu nog overal zaagsel tegen en op de meest gekke plekken...
Wat ik met tien gekko's moet? Die zijn voor m'n maatje Rosanna...
Of course this is a typical Monica crazyness thing :o) No, it's no phototricking. This is what I really saw on the balcony, but where the print came from was as clear as can be. In the hour and a half that it didn't rain today (typical Dutch spring weather haha) I took my chance and hurried outside with my jigsaw and MDF, where I made ten of these gecko's out of MDF. You don't want this saw mess in you house, believe me. I have done this inside just once and I still find sawdust and at the most strange places...
What do I need ten gecko's for? Those are for my buddy
Rosanna...

0 comments: