07 September 2008

Haags UIT Festival 2008

(foto's zijn te koop...stuur even een mailtje voor meer informatie!)
(pictures are on sale...just send me a mail for more information!)

mail me

De Nits:Di-rect:
Giovanca:Den Haag. De regen valt met bakken uit de hemel en in het centrum van de regeringsstad moeten mensen warm gemaakt worden voor het komende culturele seizoen. Dat lijkt een onmogelijke opdracht. Het kostte me dan ook een paar uur de nodig moed bijeen te rapen en tóch de koude nattigheid in te gaan. De eerste uren van het festival was ik zodoende misgelopen. En even was ik bang dat ik ook beter thuis had kunnen blijven. De Nits gaven een diep bedroevend concert. De muziek is oud, zij zijn oud ... en hadden er beter aan gedaan van het beeld van de geweldige groep van weleer af te blijven. Di-rect maakte weer een hoop goed en ik twijfel nu zelfs of ik misschien toch naar hun vertolking van de rock-opera Tommy wil gaan. Het laatste optreden dat ik zag, was van de charmante Giovanca en hoewel het nog steeds hard regende, leek het of de temperatuur spontaan steeg en de zon ging schijnen. Jazz met voelbaar zonnige invloed.
The Hague. It's raining cats and dogs and in the centre of the governementcity people have to get warmed up for coming cultural season. That seams a mission impossible. Thus it took me a few hours to gather the courage and go into the cold wetness. So I missed the first part of the festival. And for a moment I thought I'd better have stayed home. The Nits (once a very famous, succesful and totally cool Dutch band) gave a deeply depressing concert. The music is old, they are old ... and they'd better kept the image of the popular band of yesterday for a memory.
Di-rect (also a Dutch band and very hot at the moment) compensated a very lot and now I even consider going to their performance of The Who's Rock Opera "Tommy". Final performance was by the Dutch Giovance who is a charming lady with a voice so great. Even though it was still raining badly all of a sudden it felt like temperature was rising and the sun began to shine. Jazz with a sunny influence.

0 comments: